(nog niet compleet)
Wat zijn de nadelen
- onsuccesvolle of onvolledige eCall signalen
- fouten in de electronica, hulpdiensten rukken voor niks uit?
- extra maatschappelijke kosten wanneer valse meldingen gedaan worden. Ongeveer 60% van de meldingen die PSAP ontvangt zijn momenteel vals. Dit betekent dat in 60% van de gevallen het alarmnummer ten onrechte gebeld wordt. Automatische brandalarmen doen zelfs in 95% van de gevallen een valse melding. Verwachting is dan ook dat door het gebruik van eCall het aantal valse meldingen zal stijgen, maar dit is nog niet gekwantificeerd.
- wat gebeurt met eCall zodra de accu leeg is (zie ook bovenstaand punt)?
- demontage van de auto, er moet een mogelijkheid zijn eCall te deactiveren.
- Wat als er geen GPS signaal aanwezig is in een tunnel? Dan kan eCall de coördinaten niet doorgeven.
- kinderen kunnen 'per ongeluk' op de SOS knop drukken.
- Het is onduidelijk wie er aansprakkelijk kan worden gesteld voor de juistheid, accuraatheid, tijdigheid en kwaliteit van elk gedeelte van de informatiestroom. Het gaat dan om de informatiestroom op afgifte van het eCall signaal bij het ongeval, het transport van het signaal en de aankomst van het signaal bij de PSAP. Voornamelijk in gevallen van een vertraagd, incompleet of volledig afwezig eCall signaal bij de alarmcentrale is het op dit moment nog onduidelijk wie daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Ook in het geval van misbruik van informatie die gegenereerd is door het systeem, is het onduidelijk wie men hier strafrechtelijk voor aansprakelijk kan stellen.