Wanneer een ongeluk gebeurd is het ontzettend belangrijk dat de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse zijn. U heeft vast wel eens gehoord van de slogan: 'elke seconde telt'. Over het algemeen kan de reistijd van de hulpdiensten in stedelijk gebied niet of nauwelijks verkort worden. Het is dus noodzakelijk dat de overige factoren geminimaliseerd worden om zo adequaat mogelijk te handelen. Vanaf het moment van het noodgeval tot aan de werkelijke oproep van de nooddiensten zit een bepaalde tijdsfactor die afhankelijk is van:
  • tijd tot bemerken van het ongeval (door derden of betrokkenen)
  • tijd tot contact opnemen met de alarmcentrale
  • tijd van uitleggen van situatie en co√∂rdinaten doorgeven
  • tijd tot alarmeren van de juiste hulpdiensten (ambulance, politie, brandweer)

Nadat uiteindelijk de juiste hulpdiensten gealarmeerd zijn, zijn er nog een aantal onzekerheden:
  • zijn de co√∂rdinaten juist doorgekomen bij de hulpdiensten
  • is het ongeval duidelijk te herkennen voor de hulpdiensten (donker/mist)
  • is de plek van het ongeval te bereiken (juiste kant van de snelweg doorgegeven)

Om deze onzekere factoren uit te sluiten of te verminderen is het principe van eCall bedacht. Uit onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat volledige implementatie van dit systeem kan zorgen voor een daling van 2500 verkeersslachtoffers in de gehele Europese Unie (in 2008 vielen er in totaal 39 duizend dodelijke verkeersslachtoffers). Bovendien kan de ernst van de verwondingen bij de slachtoffers verminderd worden en daarmee kunnen maatschappelijke kosten bespaard worden. Dit systeem omvat de technologie om de informatie zo snel mogelijk bij de juiste mensen te krijgen.